Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nr 5127

Rzeczoznawcy

Wycena

Poza wyceną nieruchomości przygotowuję również analizy dotyczące rynku nieruchomości. Takie analizy wykonywane są zarówno dla klientów indywidualnych planujących zakup lub sprzedaż nieruchomości, jak również dla przedsiębiorców rozważających inwestycje związane z nieruchomością.

  • analizy rynku nieruchomości
  • badanie trendów cenowych
  • analiza cen transakcyjnych na lokalnym rynku
  • analizy dotyczące możliwych do uzyskania stawek czynszów dla planowanej inwestycji

 


Kontakt:

Urszula Prajsnar-Klinowska - Rzeczoznawca Majątkowy
tel. kom. 604 521 835
ul. Bruzdowa 113 H
02-991 Warszawa
email: [email protected]