Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nr 5127

Rzeczoznawcy

Wycena

Oferuje obsługę w zakresie doradztwa dotyczącego:

  • badania formalno-prawnego stanu nieruchomości
  • ustalenie aktualnego stanu Księgi Wieczystej
  • ustalenie przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania dla danej nieruchomości
  • ustalenie stanu faktycznego i uwarunkowań prawnych związanych z decyzjami inwestowania w nieruchomość

Kontakt:

Urszula Prajsnar-Klinowska - Rzeczoznawca Majątkowy
tel. kom. 604 521 835
ul. Bruzdowa 113 H
02-991 Warszawa
email: [email protected]